۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير ساعت : 6:4 بوقت تهران

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره چهاردهم، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای پانزدهمین دوره ی آزاد (کوتاه مدت ( DBA کارآفرینی در مهرماه 97، نیز به صورت محدود دانش پذیر می پذیرد.