۱۳۹۷ يکشنبه ۵ اسفند ساعت : 2:38 بوقت تهران

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره پانزدهم و شانزدهم در آبان ماه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای هفدهمین دوره ی  DBA کارآفرینی یکساله در دی ماه 97، نیز به صورت محدود دانش پذیر می پذیرد.