۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير ساعت : 5:26 بوقت تهران

کارگاه  آموزشی با عنوان آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار"  با سخنرانی جناب آقای کامران طاهریان
روز جمعه مورخ  97/10/97 ویژه دانش پذیران دوره های
MBA  و   DBA دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد.