۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد ساعت : 5:12 بوقت تهران

کارگاه  باعنوان "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب وکار " بر اساس دورهNegotiation Masteryدانشگاه هاروارد

با حضور  جناب آقای كامران طاهريان روز جمعه مورخ 07/10/97 برای بیش از 90 نفر از دانشپذیران MBA و DBA برگزار شد .