۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد ساعت : 0:14 بوقت تهران

نخستین دوره آشنایی با منتورینگ به ابتکار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و شتاب دهنده کارینوین در نیمه دوم آذرماه سال جاری در واحد دکتری دانشکده برگزار شد. در این دوره شرکت کنندگانی از تهران و شهرستان ها حضور داشتند. مشارکت مدیران و کارشناسان پارک ها و مراکزرشد علم و فناوری، مراکز کارآفرینی دانشگاه ها، برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی، تسهیلگران، منتورها و داوران رویدادها و شتاب دهنده ها و صاحبان کسب و کارهای نوپای موفق، فضای هم اندیشی و تعامل علمی و کاربردی مناسبی را برای افزایش دانش و معلومات شرکت کننده ها فراهم آورد. شرکت کنندگان دوره با رضایت از انتقال تجربیات محلی، ملی و بین المللی توسط مدرس دوره دکتر جلیل خاوند کار و ترکیب مناسب مبانی نظری و تجربیات عملی آمادگی و اشتیاق خود را برای شرکت در دوره‏های آتی بیان کردند.

دوره های تربیت منتور در پنج سطح متوالی با هدف ارائه آموزش های مناسب به افراد با تجربه های موفق کسب و کار و آماده سازی آن ها برای هدایت کسب و کارها در شتاب دهنده ها، رویدادهای استارتاپی، مراکز کارآفرینی، پارک ها، مراکز رشد، مراکز توسعه نوآوری و فضاهای مشترک کسب و کار از سوی دانشگاه تهران و شتاب دهنده کارینوین برگزار می شود.​