۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ساعت : 21:40 بوقت تهران
فراخوان جذب شصت و سومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب شصت و سومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۷ ارديبهشت
فراخوان جذب شصت و سومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب شصت و سومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
برگزاری کارگاه "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب وکار "
برگزاری کارگاه "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب وکار "
۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي
برگزاری کارگاه "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب وکار "
برگزاری کارگاه "آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب وکار "
حضور واحد آموزش های آزاد در نمایشگاه هفته پژوهش
حضور واحد آموزش های آزاد در نمایشگاه هفته پژوهش
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ دي
حضور واحد آموزش های آزاد در نمایشگاه هفته پژوهش
حضور واحد آموزش های آزاد در نمایشگاه هفته پژوهش
نخستین دوره آشنایی با منتورینگ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد
نخستین دوره آشنایی با منتورینگ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ آذر
نخستین دوره آشنایی با منتورینگ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد
نخستین دوره آشنایی با منتورینگ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد
فراخوان جذب شصت و دومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی با گرایش استارت آپ
فراخوان جذب شصت و دومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی با گرایش استارت آپ
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
فراخوان جذب شصت و دومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی با گرایش استارت آپ
فراخوان جذب شصت و دومین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی با گرایش استارت آپ
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
۱۳۹۷ شنبه ۱۲ آبان
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ شهريور
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرین...
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرینی
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران  دوره های آزاد (MBA – DBA)  دانشکده کارآفرینی