۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر ساعت : 7:31 بوقت تهران
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
۱۳۹۷ شنبه ۱۲ آبان
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب هفدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب شصت و یکمین دوره MBA کوتاه مدت کارآفرینی
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ شهريور
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب پانزدهمین دوره DBA کارآفرینی یکساله
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرین...
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرینی
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران  دوره های آزاد (MBA – DBA)  دانشکده کارآفرینی
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی از اساتید سابق دانشگاه صنعتی شریف
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآ...
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی