۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد ساعت : 1:55 بوقت تهران
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب شصتمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرین...
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ شنبه ۸ ارديبهشت
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران دوره های آزاد (MBA – DBA) دانشکده کارآفرینی
فراخوان اعطای تسهیلات به دانشپذیران  دوره های آزاد (MBA – DBA)  دانشکده کارآفرینی
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی از اساتید سابق دانشگاه صنعتی شریف
شروع دوره " اقتصاد برای مدیران" با تدریس جناب آقای دکتر حسن درگاهی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآ...
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
راخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی ...
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید