۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين ساعت : 19:27 بوقت تهران
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره جامع" حقوق کسب و کار" برای اولین بار در دانشکده کارآفرینی
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآ...
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
راه اندازی و افتتاح دفتر حقوقی کسب وکارهای نوپا ( استارت آپ ها ) در دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
برگزاری دوره مدیریت برند با تدریس جناب آقای دکتر امیراخلاصی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و نهمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
راخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب چهاردهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی ...
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزاری دومین سمینار با موضوع "طرح کسب و کار" برای دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
برگزاری دوره تربیت مدرس مدیریت توسط دانشکده کارآفرینی برای صندوق کارآفرینی امید
سمینار"انقلاب در کسب و کارهای پلتفرمی-رویکرد نوین به مدل کسب و کار “ برگزار شد.
سمینار"انقلاب در کسب و کارهای پلتفرمی-رویکرد نوین به مدل کسب و کار “ برگزار شد.
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
سمینار"انقلاب در کسب و کارهای پلتفرمی-رویکرد نوین به مدل کسب و کار “ برگزار شد.
سمینار"انقلاب در کسب و کارهای پلتفرمی-رویکرد نوین به مدل کسب و کار “ برگزار شد.
کتاب " برندسازی برای اشخاص" ، تالیف دکتر امیراخلاصی عضو هیات علمی دانشکده کارآفر...
کتاب " برندسازی برای اشخاص" ، تالیف دکتر امیراخلاصی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی منتشر شد.
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۴ دي
کتاب " برندسازی برای اشخاص" ، تالیف دکتر امیراخلاصی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی منتشر شد.
کتاب " برندسازی برای اشخاص" ، تالیف دکتر امیراخلاصی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی منتشر شد.
برگزاری کارگاه "مراحل و نحوه چگونگی ارائه ایده به سرمایه‌گذاران" برای اساتید دان...
برگزاری کارگاه "مراحل و نحوه چگونگی ارائه ایده به سرمایه‌گذاران" برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایرا...
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۵ آبان
برگزاری کارگاه "مراحل و نحوه چگونگی ارائه ایده به سرمایه‌گذاران" برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری کارگاه "مراحل و نحوه چگونگی ارائه ایده به سرمایه‌گذاران" برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران