۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد ساعت : 1:28 بوقت تهران
فراخوان جذب پنجاه و پنجمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و پنجمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
فراخوان جذب پنجاه و پنجمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و پنجمین دوره  آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب دوازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب دوازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
فراخوان جذب دوازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب دوازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
مراسم گرامیداشت روز استاد
مراسم گرامیداشت روز استاد
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ ارديبهشت
مراسم گرامیداشت روز استاد
مراسم گرامیداشت روز استاد
فراخوان جذب پنجاه و چهارمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و چهارمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ ارديبهشت
فراخوان جذب پنجاه و چهارمین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و چهارمین دوره  آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب یازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب یازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
۱۳۹۶ جمعه ۱ ارديبهشت
فراخوان جذب یازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب یازدهمین دوره آموزشی آزاد(کوتاه مدت)DBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و سومین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و سومین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
۱۳۹۵ يکشنبه ۳ بهمن
فراخوان جذب پنجاه و سومین دوره آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
فراخوان جذب پنجاه و سومین دوره  آزاد (کوتاه مدت) MBA کارآفرینی
سمینار"How to Build Multi $M Business in Less Than 5 Years"
سمینار"How to Build Multi $M Business in Less Than 5 Years"
۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر
سمینار"How to Build Multi $M Business in Less Than 5 Years"،
سمینار"How to Build Multi $M Business in Less Than 5 Years"
کارگاه آموزشی" استراتژی جستجو در اینترنت با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه ...
کارگاه آموزشی" استراتژی جستجو در اینترنت با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران"
۱۳۹۵ شنبه ۱۵ آبان
کارگاه آموزشی" استراتژی جستجو در اینترنت با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران "
کارگاه آموزشی" استراتژی جستجو در اینترنت با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران"
کارگاه آموزشی" Developing to Your Full Potential"
کارگاه آموزشی" Developing to Your Full Potential"
۱۳۹۵ يکشنبه ۲ آبان
کارگاه آموزشی" Developing to Your Full Potential"
کارگاه آموزشی" Developing to Your Full Potential"
دوره" برندسازی برای اشخاص" ویژه دانش پذیران دوره DBA کارآفرینی دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهريور
دوره" برندسازی برای اشخاص" ویژه دانش پذیران دوره DBA دانشکده کارآفرینی
دوره" برندسازی برای اشخاص" ویژه دانش پذیران دوره DBA کارآفرینی دانشکده کارآفرینی