۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد ساعت : 5:22 بوقت تهران
سمینار آموزشی ویژه دانش پذیران MBA
۱۳۹۴ چهارشنبه ۹ دي
سمینار آموزشی ویژه دانش پذیران MBA
سمینار آموزشی ویژه دانش پذیران MBA
سمینار آموزشی “Dark Side of Collaboration with Customers and Suppliers” ویژه دانش پذیران DBA
۱۳۹۴ دوشنبه ۳۰ آذر
سمینار آموزشی ویژه دانشپذیران DBA
سمینار آموزشی “Dark Side of Collaboration with Customers and Suppliers” ویژه دانش پذیران DBA
سمینار مدیریتی- آموزشی "رسیدگی به شکایت‌های مشتریان" - 8 مهر
سمینار مدیریتی- آموزشی "رسیدگی به شکایت‌های مشتریان" - 8 مهر
۱۳۹۴ شنبه ۱۱ مهر
سمینار مدیریتی- آموزشی "رسیدگی به شکایت‌های مشتریان" - 8 مهر
سمینار مدیریتی- آموزشی "رسیدگی به شکایت‌های مشتریان" - 8 مهر
کارگاه آموزشی علل موفقیت و شکست" Start-up Business"
کارگاه آموزشی علل موفقیت و شکست" Start-up Business"،ویژه دانش پذیران DBA
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۲ شهريور
کارگاه آموزشی علل موفقیت و شکست" Start-up Business"
کارگاه آموزشی علل موفقیت و شکست" Start-up Business"،ویژه دانش پذیران DBA
سمینار نوآوری در خدمات
سمینار نوآوری در خدمات، ویژه دانش پذیران دوره MBA
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۲ شهريور
سمینار نوآوری در خدمات، ویژه دانش پذیران دوره MBA
سمینار نوآوری در خدمات، ویژه دانش پذیران دوره MBA
سمینار آموزشی " تئوری بازی ها (بخش دوم) و چانه زنی " با حضور جناب آقای دکتر محمد علی کاشفی
۱۳۹۴ جمعه ۲۵ ارديبهشت
سمینار آموزشی " تئوری بازی ها (بخش دوم) و چانه زنی " با حضور جناب آقای دکتر محمد علی کاشفی
سمینار آموزشی " تئوری بازی ها (بخش دوم) و چانه زنی " با حضور جناب آقای دکتر محمد علی کاشفی
سمینار آموزشی" آینده پژوهی و روش های کشف و معماری آینده" با حضور جناب آقای دکتر سعید خزائی
۱۳۹۴ شنبه ۱۹ ارديبهشت
سمینار آموزشی" آینده پژوهی و روش های کشف و معماری آینده" با حضور جناب آقای دکتر سعید خزائی
سمینار آموزشی" آینده پژوهی و روش های کشف و معماری آینده" با حضور جناب آقای دکتر سعید خزائی
کارگاه آموزشی " آشنایی با تکنیک کارت امتیازی متوازن(BSC)" با حضور جناب آقای مهندس وحید آزادمنش
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت
کارگاه آموزشی " آشنایی با تکنیک کارت امتیازی متوازن(BSC)" با حضور جناب آقای مهندس وحید آزادمنش
کارگاه آموزشی " آشنایی با تکنیک کارت امتیازی متوازن(BSC)" با حضور جناب آقای مهندس وحید آزادمنش
سمینار آموزشی " تئوری بازی ها و کاربرد آن برای مدیران " با حضور جناب آقای دکتر محمد علی کاشفی
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين
سمینار آموزشی " تئوری بازی ها و کاربرد آن برای مدیران " با حضور جناب آقای دکتر محمد علی کاشفی
سمینار آموزشی " تئوری بازی ها و کاربرد آن برای مدیران " با حضور جناب آقای دکتر محمد علی کاشفی
کارگاه آموزشی " تاملی بر اندیشه های کارآفرینی " با حضور جناب آقای دکتر قنبر محمد الیاسی
۱۳۹۳ چهارشنبه ۶ اسفند
کارگاه آموزشی " تاملی بر اندیشه های کارآفرینی " با حضور جناب آقای دکتر قنبر محمد الیاسی
کارگاه آموزشی " تاملی بر اندیشه های کارآفرینی " با حضور جناب آقای دکتر قنبر محمد الیاسی