۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد ساعت : 5:9 بوقت تهران
کارگاه آموزشی "TRIZ" با حضور جناب آقای دکتر "محمدرضا نظری"
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۳ مهر
کارگاه آموزشی "TRIZ" با حضور جناب آقای دکتر "محمدرضا نظری"
کارگاه آموزشی "TRIZ" با حضور جناب آقای دکتر "محمدرضا نظری"
کارگاه " تدوین برنامه توسعه شخصی(IDP)" با حضور جناب آقای دکتر قنبر محمد الیاسی
۱۳۹۲ سه شنبه ۵ شهريور
کارگاه " تدوین برنامه توسعه شخصی(IDP)" با حضور جناب آقای دکتر قنبر محمد الیاسی
کارگاه " تدوین برنامه توسعه شخصی(IDP)" با حضور جناب آقای دکتر قنبر محمد الیاسی
سمینار " برندینگ"با حضور جناب آقای " بهنود الله وردی نیک"
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۲ مرداد
سمینار " برندینگ"با حضور جناب آقای " بهنود الله وردی نیک"
سمینار " برندینگ"با حضور جناب آقای " بهنود الله وردی نیک"
سمینار " سرمایه گذاری و مدیریت مالی" با حضور جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۲ مرداد
سمینار " سرمایه گذاری و مدیریت مالی" با حضور جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی
سمینار " سرمایه گذاری و مدیریت مالی" با حضور جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی
جلسه سخنرانی جناب آقای مهندس طاهری مدير عامل شركت ريز موج
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۲ مرداد
جلسه سخنرانی جناب آقای مهندس طاهری مدير عامل شركت ريز موج
جلسه سخنرانی جناب آقای مهندس طاهری مدير عامل شركت ريز موج
جلسه سخنرانی با عنوان " انتقال تجارب کارآفرین برتر صنایع غذایی" با حضور آقای بابایی
۱۳۹۲ دوشنبه ۹ ارديبهشت
جلسه سخنرانی با عنوان " انتقال تجارب کارآفرین برتر صنایع غذایی" با حضور آقای بابایی
جلسه سخنرانی با عنوان " انتقال تجارب کارآفرین برتر صنایع غذایی" با حضور آقای بابایی
همایش "نحوه محاسبه و ارزیابی عدد رضایت مشتری" با حضور دکتر بلوریان تهرانی
۱۳۹۲ دوشنبه ۲ ارديبهشت
همایش "نحوه محاسبه و ارزیابی عدد رضایت مشتری" با حضور دکتر بلوریان تهرانی
همایش "نحوه محاسبه و ارزیابی عدد رضایت مشتری" با حضور دکتر بلوریان تهرانی
همایش "کلیات رضایت مشتری" با حضور دکتر بلوریان تهرانی
۱۳۹۲ دوشنبه ۲ ارديبهشت
همایش "کلیات رضایت مشتری" با حضور دکتر بلوریان تهرانی
همایش "کلیات رضایت مشتری" با حضور دکتر بلوریان تهرانی
همایش "توسعه و نوسازی درچین" با حضور دکتر ابوالفضل علمایی
۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۲ آذر
همایش "توسعه و نوسازی درچین" با حضور دکتر ابوالفضل علمایی
همایش "توسعه و نوسازی درچین" با حضور دکتر ابوالفضل علمایی
هم نشینی با شاهین فاطمی بنیانگذار چرم درسا
۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۲ آذر
هم نشینی با شاهین فاطمی بنیانگذار چرم درسا
هم نشینی با شاهین فاطمی بنیانگذار چرم درسا