۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر ساعت : 6:20 بوقت تهران

DBA

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی: سعیده حنفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کارآفرینی

سمت: کارشناس DBA و برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس: ‌3- 88225042