۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين ساعت : 19:1 بوقت تهران
 

 

 
   

نام و نام خانوادگی: سمیه خیرآبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

 سمت: کارشناس امور مالی

شماره تماس: 88335096