۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن ساعت : 19:20 بوقت تهران
کد: 19343-3464      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۱ خرداد   تعداد بازدید : 2015

لیست برخی از دانشکده های کارآفرینی در جهان

لیست دانشکده های کارآفرینی در دنیا

در این جا برخی از دانشکده های معروف  کارآفرینی درجهان معرفی می شوند:
 

1.   Babson college http://www.babson.edu/Pages/default.aspx

2.   The Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) , Stockholm University http://www.sses.se/information/news/2017/05/03/re-live-startup-day-2017

3.   NTNU School of Entrepreneurship (NSE), Norwegian University of Science and Technology(NTNU) https://www.ntnu.edu/studies/mientre

4.   Close School of Entrepreneurship, Drexel University, http://drexel.edu/close/

5.   Jim Moran School of Entrepreneurship ,Florida State University, http://jimmoranschool.fsu.edu/

6.   School of Entrepreneurship, University of North Dakota , https://business.und.edu/undergraduate/school-of-entrepreneurship/#

7.   School of Entrepreneurship , Università degli Studi di Padova, http://www.scentproject.org/

8.  Sydney School of Entrepreneurship, http://sse.edu.au/

9.   Copenhagen School of Entrepreneurship, http://cse.cbs.dk/

10.  Turner School of Entrepreneurship and Innovation, Bradley University, https://www.bradley.edu/turnerschool/

11.  Schulze School of Entrepreneurship, the University of St. Thomas, http://www.stthomas.edu/business/schulze-school/

12.   School for Entrepreneurship & Technology, http://www.sethigh.org/

13.   the Faculty of Business and Entrepreneurship , The National University of Samoa, http://www.nus.edu.ws/s/index.php/faculty-and-centres/faculty-of-business-and-entrepreneurship

14.   Arthalaya – School of Economics & Entrepreneurship, Samriddhi Foundation, http://samriddhi.org/education-training/entrepreneurship/arthalaya-school-of-economics-entrepreneurship/

15.   Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (BEE),http://eng.vspep.edu.rs/

16.   Bank Rayat School of Business and Entrepreneurship, Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), http://www.unirazak.edu.my/brsbe.php

17.   Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, www.ent.ut.ac.ir

18.   School of Design and Entrepreneurship, http://sode.peatix.com/

19. Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers Universty, http://www.entrepreneur.chalmers.se/

نظر شما :
captcha