۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت ساعت : 9:26 بوقت تهران
کد: 19343-3490      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تعداد بازدید : 541

برگزاری دوره مینور کارآفرینی فناورانه در دانشکده برق و کامپیوتر پردیس فنی توسط دانشکده کارآفرینی

در پی برگزاری جلسه تخصصی برگزاری ماینور کارآفرینی فناورانه در مقطع کارشناس ارشد در مهر ماه سال گذشته در دانشکده فنی دانشگاه تهران، روز پنج شنبه 22 تیرماه جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مجید نیلی، رئیس محترم دانشکده برق و کامپیوتر پردیس فنی، جناب آقای دکتر ناصر معصومی، رئیس آزمایشگاه مدار و استاد وابسته دانشکده کارآفرینی، جناب آقای دکتر مبینی دهکردی، رئیس محترم گروه کارآفرینی فناورانه، جناب آقای دکتر بهروز زارعی، دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی، جناب آقای دکتر زالی، رئیس محترم دانشکده و سرکار خانم مهندس محمدی جهت برنامه ریزی برگزاری دوره ماینور کارآفرینی فناورانه در مقطع کارشناسی برای دانشجویان دانشکده فنی،  در محل دانشکده کارآفرینی برگزار شد.  

با توجه به آمادگی بسیار زیاد دانشجویان در مقطع کارشناسی و لزوم ایجاد تفکر کارآفرینانه در میان دانشجویان در این مقطع،  بر اساس پذیرش طرح برگزاری مینور کارآفرینی فناورانه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده برق و کامپیوتر، برگزاری این دوره برای مقطع کارشناسی نیز توسط دانشکده کارآفرینی مورد تأکید و توافق قرار گرفت.

بر این اساس دو موضوع برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت کارآفرینانه تحت عنوان " مدرسه تابستانی کارآفرینی فناورانه" و " مینور کارآفرینانه فناورانه" بررسی و مورد توافق قرار گرفت.

بر اساس طرح پیشنهادی دانشکده در موضوع اول دو گروه مخاطب شامل دانشجویانی که صاحب ایده/ محصول دانش بنیان و فناورانه هستند و اقدامات اولیه را نیز برای تجاری سازی محصولات انجام داده اند و دانشجویانی که دارای ایده بسیار اولیه بوده و اقدامات جدی برای ایجاد و توسعه کسب و کار ندارند، وجود دارد.

گروه اول عمدتاً نیازمند دریافت توجیه و مشاوره های تخصصی حوزه کسب و کار هستند و برگزاری دوره های مشاوره ی 72 ساعته برای آنان از سوی دانشکده تصویب شد و  در گروه دوم، آموزش 100 ساعته با تأکید بر جنبه های آموزشی و بصورت کارگاهی در تابستان سال جاری مدنظر است. 

نظر شما :
captcha