۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان ساعت : 19:31 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر   تعداد بازدید : 577

تمدید دوره دوم حکم آقای دکتر ضیاء در سمت مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل

با توجه به موافقت معاون محترم بین الملل دانشگاه تهزان، حکم آقای دکتر بابک ضیاء، عضو هیأت علمی دانشکده در سمت مشاور رئیس دانشکده در امور بین الملل  برای یک دوره مجدد (دوره دوم) تا سه سال دیگر تمدید شد.