۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور ساعت : 3:40 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند   تعداد بازدید : 993

انتخاب عضو هیأت علمی دانشکده به عنوان " استاد راهنمای برتر پایان نامه ها و رساله ها"

در نخستین جشنواره ملی  قدردانی از رساله ها و پایان نامه های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، دکتر محمد علی مرادی، عضو هیأت علمی دانشکده، به عنوان " استاد راهنمای برتر پایان نامه ها و رساله ها" انتخاب شدند. 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده و به منظور ترغیب دانشجویان جشنواره تقدیر از پایان نامه ها و رساله های علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال را در اسفند ماه 1396 برگزار کرد.