۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور ساعت : 3:40 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ ارديبهشت   تعداد بازدید : 685

دانشکده کارآفرینی می تواند به شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه ( APQN) بپیوندد

دومین جلسه فوق العاده کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده با حضور هیأت رئیسه دانشکده، مشارکت اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی و توسعه کارآفرینی و  دکتر عباس بازرگان مشاور ارزیابی کیفیت دانشکده در تاریخ نهم اردیبهشت ماه برگزارگردید.

دراین جلسه دکتربازرگان به سابقه اجرای ارزیابی کیفیت در جهان و ایران اشاره کرده و یادگیری را مهمترین عامل ارزیابی کیفیت و "یادگیری دانشجو" و " بالندگی حرفه ای اعضای هیات علمی " را به عنوان دو فاکتور مهم درآموزش عالی دانست.

ایشان با اشاره به گام های اجرایی فرایند ارزیابی کیفیت، یادآور شدند، رکن اساسی ارزیابی درونی کیفیت آموزش، اقدام برای بهبودی است که تنها با مشارکت جمعی اعضای هیات علمی هرگروه آموزشی حاصل خواهد شد. بدین منظور چهار مولفه برای مشارکت اعضای هیات علمی در اجرای ارزیابی درونی کیفیت گروه های آموزشی را به شرح ذیل توضیح دادند:

1-      درک اعضای هیات علمی ازالگوی ارزیابی

2-      تایید اعضای هیات علمی  نسبت به ارزیابی

3-      ارج نهادن به انجام ارزیابی برای بهبود کیفیت

4-      اشتیاق برای مشارکت درانجام ارزیابی

درادامه درخصوص اولین همایش بین المللی ودوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت درنظام های دانشگاهی که روزهای  19 و 20 اردیبهشت ماه در دانشگاه الزهرا برگزارخواهد شد توضیحاتی ارایه دادند و متذکرشدند که دانشکده کارآفرینی بادرک ضرورت ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی واجرای ارزیابی درونی و بیرونی واقدام برای بهبودی آموزش کارآفرینی در ایران می تواند به شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه ( APQN) بپیوند.