۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 0:26 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت   تعداد بازدید : 893

دانشکده کارآفرینی به شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه ( APQN) می پیوندد

پروفسور جیان چین ژانگ مدیرشبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه ( APQN)روز دوشنبه 24 اردیبهشت با حضور در دانشکده کارآفرینی با اعضای هیأت علمی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا پروفسور جیان چین ژانگ، پنجمین مدیر APQN با اشاره به چهاردهمین سال فعالیت این شبکه به نقش آن در ایجاد افق های جدید در حوزه ارزیابی کیفیت اشاره نمود و گفت: در حال حاضر 114 دانشگاه از منطقه آسیا و اقیانوسیه عضو این شبکه هستند و هر ساله گزارشی از نتایج ارزیابی در کیفیت آموزش عالی اعضا منتشر می شود.

وی در ادامه به معرفی شاخص ها و ملاک های ارزیابی کیفیت و پیامدهای یادگیری دانشجویان در این شبکه پرداخت.

در این جلسه، بادرک ضرورت ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی واجرای ارزیابی درونی و بیرونی و اقدام برای بهبودی آموزش کارآفرینی در ایران از سوی مسئولین دانشکده، مذاکرات اولیه در خصوص پیوستن دانشکده کارآفرینی به شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه ( APQN) انجام شد.