۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور ساعت : 19:14 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت   تعداد بازدید : 661

برگزاری کارگاه آموزش کارآفرینی توسط اعضاء ‌هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه

درچارچوب قرارداد بین المللی اراسموس ماندوس و طی دعوت رسمی دانشگاه  اندوکوز مائیس ترکیه، دکتر بابک ضیاء و دکترسید مجتبی سجادی از اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی برای اجرا وبرگزاری کارگاه با موضوع کارآفرینی به این دانشگاه مستقر درشهرسامسون ترکیه عزیمت نمودند.

دراین سفراعضای هیأت علمی یادشده کارگاه های متعددی درزمینه های آموزش کارآفرینی،کارآفرینی بین الملل وزنجیره تامین کارآفرینانه برای دانشجویان دکترا وکارشناسی ارشد رشته های مختلف دانشگاه یاد شده برگزار کردند.

در طی برگزاری این کارگاه ها که با حضور معاون بین الملل وروسای دانشکده های مهندسی، اقتصاد وکشاورزی دانشگاه اندوکوز مائیس همراه بود مقررگردید تا دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای توسعه واستقرار کامل دروس کارآفرینی برای رشته های مهندسی ،اقتصادوکشاورزی وهمچنین تشکیل دانشکده کارآفرینی دانشگاه اندوکوزمائیس همکاری فراگیر وگسترده ای داشته باشد.