۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد ساعت : 21:34 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت   تعداد بازدید : 394

فعالیت های مشترک دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده فنی با دانشکده کارآفرینی

در راستای نیل به اهداف کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه و با تأکید بر فناوری های دانشگاهی و بر اساس تجربیات معتبر جهانی از جمله دانشگاه کالیفرنیای شمالی  (USE)درس توسعه محصول جدید به صورت مشترک  میان دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه با مدیریت دکتر ناصر معصومی و دانشکده کارآفرینی با مدیریت دکتر امیر اخلاصی برنامه ریزی شده و در حال اجرا می باشد.
در این درس نمونه محصولات فناورانه معرفی شده از سوی دانشکده برق و کامپیوتر برای تیم های دانشجویان کارآفرینی ارائه می شود و هریک از تیم ها موظف اند برای محصول فناور مربوطه برنامه معرفی محصول، بازار، تحلیل رقبا،  تحلیل بازار، قیمت گذاری، بخش بندی بازار و نتایج آنها را تدوین نموده و با حضور تیم فنی در کلاس ارائه نمایند.

بدین ترتیب اول دانشجویان رشته کارآفرینی با مسائل کاربردی و واقعی آشنا شده و از طرف دیگر دانشجویان فنی بر مسائل بازار و کسب وکار مسلط می شوند.