۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد ساعت : 21:55 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد   تعداد بازدید : 436

کتاب "نقش راهبردی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط SMEs در توسعه ملی به تألیف دکتر کامبیز طالبی منتشر شد.

کتاب "نقش راهبردی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط SMEs در توسعه ملی به تألیف دکتر کامبیز طالبی، استاد دانشکده کارآفرینی توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. این کتاب بر اساس 10 سال تحقیق در حوزه کسب وکارهای صنعتی در ایران نگاشته شده است. 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی دارد و از بسیج منابع ملی حمایت کرده و باعث ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد رفاه و فقرزدایی می شود. 
آشنایی دانشجویان درس کارآفرینی با این مفاهیم از اهمیت ویژه ای برخورذار بوده و این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده کمک شایانی به آنان خواهد نمود.