۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد ساعت : 21:16 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد   تعداد بازدید : 638

طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان توسط دانشکده کارآفرینی

دوشنبه 28 خردادماه جلسه طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان با حضور مهندس سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان و اعضای هیأت رئیسه دانشکده کارآفرینی برگزار شد.

هدف از انجام این پروژه، طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان با رویکرد همگرایی و جهت دهی به اهداف  اجزای اکوسیستم کارآفرینی در استان کرمان می باشد.

دکتر زالی، رئیس دانشکده با اشاره به پتانسیلهای موجود و وضعیت علمی و  بین المللی دانشکده از همکاری مشترک با استان کرمان در طراحی اکوسیستم کارآفرینی ابراز خشنودی نمود.

در ادامه مهندس طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان از شفاف سازی معنای واقعی کارآفرینی و طراحی و پیاده سازی اکوسیستم کارآفرینی سخن گفت و بر لزوم تحقق این هدف در استان کرمان تأکید کرد.

بر اساس توافقات این جلسه طراحی اکوسیستم کارآفرینی با تدوین اصول و مدلهای کارآفرینی و گزارشات اولیه به اتاق کرمان و بررسی نقاط قوت و ضعف استان در راستای طراحی اکوسیستم کارآفرینی در دستور کار قرار گرفت.