۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور ساعت : 17:50 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر   تعداد بازدید : 618

سخنرانی عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی در کنفرانس منطقه ای یونسکو

به گزارش روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، دکتر محمد عزیزی عضو هیأت علمی دانشکده با شرکت در کنفرانس منطقه ای یونسکو با عنوان 

Regional Seminar on the 4th Industrial Revaluation and TVET: The Relevance of Entrepreneurship Education   

در تاریخ 30 و 31 آگوست مقاله خود را تحت عنوان "Innovation on Entrepreneurship Education in Volatile Environments:Evidence from Iran" ارائه کردند.
 

 

ش