۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور ساعت : 18:29 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر   تعداد بازدید : 533

تفاهم نامه خواهر خواندگی دانشکده با دانشگاه آلبورگ دانمارک اجرایی می شود

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در پی اجرای یکی از مفاد تفاهم نامه همکاری میان دانشکده کارآفرینی و دانشگاه آلبورگ دانمارک مبنی بر همکاری علمی و تحقیقاتی اساتید دو دانشگاه، دکتر رضا محمد کاظمی، عضو هیأت علمی دانشکده به عنوان استاد مشاور در رساله دکتری آقای کانت هیران، دانشجوی دوره دکتری تخصصی دانشگاه آلبورگ مورد تأیید آن دانشگاه قرار گرفت.