۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن ساعت : 8:8 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۳ آذر   تعداد بازدید : 990

جلسه ارزیابی کیفیت آموزشی-پژوهشی دوره دکتری کارآفرینی با حضور دانشجویان و دانش آموختگان دوره دکتری

جلسه گروه کانونی در مورد چالش های آموزشی و پژوهشی دوره دکتری کارآفرینی با هدف بهبود کیفیت مستمر آموزشی در مقطع دکتری و کمک به بازنگری دروس روز دوشنبه 5 آذر با حضور دانشجویان و برخی دانش آموختگان دوره دکتری  کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی برگزار شد. 

این جلسه که با رویکرد طریق تحلیل تفسیری-ساختاری (ISM) و با مدیریت آقای دکتر الیاسی، عضو هیأت علمی دانشکده برگزار شد، مشکلات و چالش های دانشجویان دوره دکتری مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار گرفت. 

در این جلسه صمیمانه که با استقبال دانشجویان برگزار شد، اعضای هیأت علمی و ریاست دانشکده با سپردن گوش جان به دانشجویان در صدد استخراخ مشکلات و ارائه راه حل برآمدند.