۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر ساعت : 2:49 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي   تعداد بازدید : 683

اولین جلسه شورای عمومی دانشکده با حضور ریاست جدید دانشکده برگزار شد.

اولین جلسه شورای عمومی دانشکده با حضور رییس جدید دانشکده، دکتر غلامحسین حسینی نیا روز یکشنبه 16 دی ماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر حسینی نیا ضمن تشکر از حضور حداکثری اعضای هیأت علمی، پیشنهاد برگزاری ماهانه این جلسه را جهت پیشبرد امور مطرح و سه دستور اصلی جلسه را قرائت نمود.

در این جلسه هر کدام از اعضای هیأت علمی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اهداف آینده و برنامه جامع استراتژیک دانشکده بیان نمودند که با جمع بندی نظرات افراد حاضر، تشکیل یک کمیته تخصصی تدوین برنامه استراتژیک دانشکده با حضور آقایان دکتر طالبی، دکتر یدالهی، دکتر مرادی، دکتر زالی، دکتر مبینی دهکردی، دکتر سخدری، دکتر رضوانی، دکتر چیت ساز و خانم دکتر آراستی به تصویب رسید.

در ادامه، طرح پیشنهادی استاد معین کارآفرینی در سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور جهت تعامل دوسویه میان دانشکده و سایر دستگاه های خارج از دانشکده مطرح و بررسی شد.

در پایان بررسی نقاط قوت و ضعف برگزاری پنجمین جشنواره رهبران کارآفرین با تشکیل یک جلسه تخصصی و دریافت گزارش از ریاست اسبق دانشکده در دستور کار قرار گرفت.