۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 6:58 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن   تعداد بازدید : 419

جلسه شورای عمومی بهمن 97 برگزار شد.

جلسه شورای عمومی اعضای هیأت علمی دانشکده 7 بهمن ماه در دانشکده برگزار شد. در این نشست که با حضور حداکثری اعضای هیأت علمی همراه بود، دکتر کامبیز طالبی به ارائه گزارش مبسوطی از رایزنی های اولیه با پارک علم و فناوری دانشگاه جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشکده و پارک پرداخت و مقرر شد تا تاریخ 10 بهمن ماه نسخه اولیه تفاهم نامه مذکور دراختیار ریاست دانشکده قرار گیرد. 

در ادامه این جلسه، گزارش اولین جلسه راهبردی دانشکده که طی جلسه شورای عمومی دی ماه به تصویب رسیده بود، توسط دکتر حجازی ارائه و که از کلیه اعضای هیأت علمی درخواست شد پیشنهادات خود را در خصوص مأموریت و چشم انداز دانشکده برای تدوین برنامه راهبردی مطرح نمایند. 

در بخش آخر این نشست، دکتر ابراهیم بای سلامی روند موضوع برگزاری استارت آپ گاسترونومی ایران را مطرح کردند و از اقدامات انجام شده در این خصوص گزارشی را ارائه دادند.