۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 6:26 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن   تعداد بازدید : 608

نشست مشترکی با حضور هیأت رئیسه دانشکده و آقای دکتر رحیمیان، معاون پژوهش دانشگاه برگزار شد.

این دیدار با حضور جناب آقایان دکتر حسینی نیا رییس دانشکده، دکتر مبارکی معاون پژوهشی، دکتر سید امیری مدیر آموزش های آزاد، دکتر زارعی پژوهشگر فعال طرح های کاربردی و همچنین دکتر کاظمی که طرح پژوهشی ایشان به عنوان طرح نمونه کاربردی دانشگاه برگزیده شده بود، دفتر آقای دکتر رحیمیان، معاون پژوهش دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، در خصوص ماهیت میان رشته ای رشته کارآفرینی که طیفی وسیعی از دانشجویان و اساتید را با تخصص های مختلف در بر می گیرد بحث و مذاکره شد  و ایشان توصیه داشتند: باید ظرفیتی ایجاد کنید که افراد با ویژگی های متنوع تخصصی بتوانند با هم در تقویت اکوسیستم کارآفرینی نقش مشخص و موثری را ایفا کنند. در این رابطه تشکیل هسته های پژوهشی برای دانشکده ای که مرجع علم در این رشته می باشد بسیار موثر است. در این خصوص مقرر شد با عنایت به جوان بودن دانشکده کارآفرینی و عدم ارتقای برخی اساتید قدیمی به مرتبه استادی در خصوص اصلاح بخشنامه یا ایجاد تسهیلات برای دانشکده در اینخصوص مکاتبه ای صورت پذیرد.

در ابتدای این جلسه دکتر حسینی نیا، رئیس دانشکده، گزارشی از فعالیت دانشکده، ظرفیت و توانمندی اساتید دانشکده با رویکرد نیل به دانشگاه کارآفرین،  مهندسی مجدد ارزش ها در جلسات تخصصی و نیز رویکرد فعال در ارتباط با دانشکده های دیگر ارائه نمودند.

در ادامه دکتر مبارکی، معاون پژوهشی دانشکده،  پیشنهاد یکپارچه نمودن سیستم ارزشیابی پژوهشی و آموزشی اساتید با شرط وتویی  امتیاز  آموزشی، احیا مرکز ترجمه و ویراستار در دانشکده زبانها برای حمایت از مقالات بین المللی اساتید، ایجاد دسترسی برای کارشناس پژوهش دانشکده برای حذف مقالاتی که اشتباه ثبت شده یا نشریه در لیست سیاه قرار گرفته است و مشکل نشریات معتبر کارآفرینی که نامعتبر اعلام شده مطرح شد.

سپس دکتر کاظمی، طرح ارتباطات بین المللی اساتید، اجرای کارگاه در قطر و فرصت های موجود در این کشور و مذاکرات با سفیر ایران در قطر و شبکه سازی از کنار این ارتباطات را مطرح نمودند که با مشارکت سایر اعضا بحث و بررسی شد.

در انتهای این جلسه، دکتر سید امیری، موضوع پروژه های بین المللی و عدم آمادگی دانشگاه در ارتباط موثر و فوری با شرکت ها و دانشگاه های خارجی در رابطه با این پروژه ها را مطرح کردند.