۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:58 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۳ اسفند   تعداد بازدید : 841

امضای تفاهم نامه همکاری دانشکده کارآفرینی وسازمان نظام پرستاری کشور

در جلسه ای که 11 اسفند ماه با حضور دکتر اصغر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور و اعضای هیأت رئیسه دانشکده برگزار شد، تفاهم نامه برگزاری نخستین دوره MBA در پرستاری سازمان نظام پرستاری با دانشکده کارآفرینی به امضای دکتر غلامحسین حسنی نیا و دکتر اصغر دالوندی و محمد شریفی مقدم و امضا رسید.

در این دیدار، دکتر دالوندی رئیس کل سازمان نظام پرستاری بر ضرورت توسعه کارآفرینی در جامعه پرستاری تاکیدکرد و گفت: این حرکت سازمان، ایجاد فرهنگ و ادبیات کارآفرینی در بین پرستاران و جامعه دانشجویان پرستاری است و  دلیل اصلی آن هم آشنایی پرستاری با ابعاد جسمی و روحی روانی اجتماعی مردم و تمرین نیروی تیم آشنا و تیم محور است که قادرند بین اعضای تیم سلامت و حتی تیم نرم افزاری و سخت افزاری در عرصه سلامت ، زبان مشترک ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: پرستاران به دلیل آشنایی با طیف سلامت از سلامت ثبت تا بیماری و مرگ می توانند با آموزش های پایه کسب و کار ، مدیریت کارآفرینی ، طراحی و نوشتن اپلیکیشن  های کاربردی در حوزه سلامت و طراحی نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز با همکاری سایر متخصصین و با ایجاد شرکت های دانش بنیان جای خود را در صنعت کارآفرینی جامعه باز نمایند .

در ادامه دکتر حسینیان رئیس دانشکده پرستاری، ضمن استقبال از این تفاهم نامه، برعزم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بر همکاری هرچه بیشتر با حوزه سلامت ، خاصه سازمان نظام پرستاری تاکید کرد و افزود:  این دوره مشترک، فصلی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی و گسترش آن در خدمات پرستاری خواهد بود.