۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 6:31 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۱۴ ارديبهشت   تعداد بازدید : 383

چهارمین جلسه کارگروه جشنواره رهبران کارآفرین برگزار شد.

چهارمین جلسه کارگروه جشنواره رهبران کارآفرین روز شنبه 14 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، شاخص های ارزیابی شرکت کنندگان که در جلسات پیشین مطرح شده بود، بررسی و اصلاح شد.

دکتر نرگس ایمانی پور، عضو هیأت علمی دانشکده ودبیر علمی این جشنواره، شاخص های علمی ارزیابی را  پیشنهاد نمود و در ادامه ساز و کار انتخاب کارآفرینان برتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در انتهای این جلسه مقرر گردید، لیست اولیه رهبران کارآفرین منتخب بر اساس معیارهای مدون شده مورد بازبینی قرار گیرد.