۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 7:35 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ خرداد   تعداد بازدید : 528

رئیس و اعضای کمیته سیاست گذاری یونسکو در کارآفرینی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، دکتر نظام الدین فقیه، عضو هیأت علمی وابسته دانشکده کارآفرینی، طی حکمی از سوی دکتر غلامحسین حسینی نیا، رئیس دانشکده، به سمت رئیس کمیته سیاست گذاری یونسکو در کارآفرینی، منصوب گردید.

همچنین در راستای برنامه راهبردی بین المللی شدن دانشگاه تهران و توسعه و ترویج فعالیت های دانشکده، دکتر محمد رضا زالی، دکتر مهران رضوانی، دکتر رضا زعفریان و دکتر بابک ضیاء نیز به عنوان اعضای کمیته مذکور انتخاب شدند.

کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی در سال 1389 با اهداف زیر در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران راه اندازی شد.

ارتقای نظام یکپارچه‌ای از تحقیق، تعلیم و جمع‌آوری اسناد و اطلاعات در حوزه کارآفرینی

برنامه‌ریزی و توسعه برنامه‌های علمی و پژوهشی و فعالیت‌های ظرفیت‌سازی در حوزه کارآفرینی به عنوان یک موضوع بین ‌رشته‌ای

ایجاد واحدهای آموزشی از راه دور و یادگیری الکترونیک

توسعه مواد آموزشی و برنامه‌های درسی متناسب با شرایط محلی کشورهای منطقه

انتشار یک مجله بین‌المللی در زمینه کارآفرینی، حمایت از انتشار سایر نشریات ادواری در زمینه کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های ترویجی

تقویت شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نیز برگزاری سمپوزیوم‌ها و کنفرانس‌های تخصصی و علمی در خصوص موضوع‌های مربوط به کارآفرینی که باعث گسترش ارتباطات بین دانشگاهی می‌شود و درک مشترک بین صنعت و دانشگاه ایجاد کمک می کند