۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر ساعت : 2:9 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲۲ تير   تعداد بازدید : 360

انتصاب دکتر رضا محمدکاظمی به عنوان عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز

 

 

با حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر رضا محمدکاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی به عنوان عضو هیأت علمی وابسته پردیس البرز دانشگاه تهران منصوب گردید.