۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:43 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت   تعداد بازدید : 158

برگزاری اولین جلسه دفاع آنلاین در دانشکده کارآفرینی

با توجه به شرایط شیوع پاندمی کوید 19 در کشور و عدم حضور فیزیکی دانشجویان و اساتید در محل دانشکده کارآفرینی، اولین جلسه دفاع از رساله دکتری به صورت آنلاین در روز 24 اردیبهشت ماه در دانشکده برگزار شد. 

در این جلسه خانم زهره حسن نژاد ، دانشجوی دوره دکتری آموزشی پژوهشی رشته کارآفرینی از پایان نامه خود با عنوان " طراحی و تبیین مدل تقویت هوشیاری کارآفرینانه در کارآفرینان فناور مبتنی بر رویکردهای شناختی و معنوی" به راهنمایی دکتر محمدرضا زالی و دکتر نظام الدین فقیه و مشاوره دکتر سیدرضا حجازی و دکتر علی مبینی دهکردی در حضور هیأت داوران بصورت الکترونیکی دفاع کرد.