۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد ساعت : 1:28 بوقت تهران
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکت...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97
اطلاعیه برنامه زمان بندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال 97
زمان و نحوه ارزیابی تخصصی و مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ال 97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد
زمان و نحوه ارزیابی تخصصی و مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ال 97
زمان و نحوه ارزیابی تخصصی و مصاحبه دکتری پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ال 97
بازدید دانشجویان از شرکت پارس ایزوتوپ
۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير
گروهی از دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه تهران به همراه آقای دکتر سید امیری استاد درس بازاریابی الکترونیکی و آقای مهندس حسین خانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی در تاریخ 21 خرداد 1397 از...
بازدید دانشجویان از شرکت پارس ایزوتوپ
طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان توسط دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
در پی توافق با رئیس اتاق کرمان، طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان توسط دانشکده کارآفرینی انجام می شود.
طراحی اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان توسط دانشکده کارآفرینی
برگزاری کارگاه آموزش کارآفرینی برای اساتید دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه توسط عضو ‌هیأت علمی دانشکده ک...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
درراستای توسعه روابط بین الملل دانشگاهی وطی دعوت رسمی دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه، دکتر بابک ضیاء عضو هیات علمی و مشاوربین الملل رئیس دانشکده برای اجرا وبرگزاری کارگاه با موضوع کارآفرینی برای اساتید،...
برگزاری کارگاه آموزش کارآفرینی برای اساتید دانشگاه اندوکوز مائیس ترکیه توسط عضو ‌هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی با حضور خیرین نیک اندیش برگزار شد.
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد
روز دوشنبه 21 خرداد ماه دانشکده کارآفرینی میزبان بیش از صد نفر از کارآفرینان و خیرین نیک اندیش بود.
ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی با حضور خیرین نیک اندیش برگزار شد.
بازدید دانشجویان دانشکده کارآفرینی از گروه بین المللی آذرخش
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد
بازدید دانشجویان دانشکده کارآفرینی از گروه بین المللی آذرخش
بازدید دانشجویان دانشکده کارآفرینی از گروه بین المللی آذرخش
کارگاه آموزشی " شیوه های عملی ثبت صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت ها
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
کارگاه آموزشی " شیوه های عملی ثبت صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت ها " 10 خرداد برگزار می شود.
کارگاه آموزشی " شیوه های عملی ثبت صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت ها
ارائه تجربیات سه نفر از دانش آموختگان کارآفرین دانشکده در مراسم دومین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه تهرا...
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
ارائه تجربیات سه نفر از دانش آموختگان کارآفرین دانشکده در مراسم دومین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه تهران
ارائه تجربیات سه نفر از دانش آموختگان  کارآفرین دانشکده در مراسم دومین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه تهران
حضور دکتر نادر بیات کارآفرین برجسته بین المللی در دانشکده
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
روز یکشنبه 30 اردیبهشت، دکتر نادر بیات، کارآفرین برجسته بین المللی و مالک باشگاه فوتبال شارلوا در دانشکده کارآفرینی حضور یافت.
حضور دکتر نادر بیات کارآفرین برجسته بین المللی در دانشکده