۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين ساعت : 23:14 بوقت تهران
ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸ تمدید گردید.
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ خرداد
ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸ تمدید گردید.
ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۳۹۸ تمدید گردید.
اطلاعیه مصاحبه متقاضیان ورود به مقطع دکتری از طریق سهمیه استعداد درخشان سال 98
۱۳۹۸ شنبه ۱۱ خرداد
اطلاعیه مصاحبه متقاضیان ورود به مقطع دکتری از طریق سهمیه استعداد درخشان سال
اطلاعیه مصاحبه متقاضیان ورود به مقطع دکتری از طریق سهمیه  استعداد درخشان سال 98
ثبت نام الكترونيكي و بارگذاری مدارک معرفي شدگان آزمون دكتري سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه تهران جهت ارز...
۱۳۹۸ سه شنبه ۷ خرداد
ثبت نام الكترونيكي و بارگذاری مدارک معرفي شدگان آزمون دكتري سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه تهران جهت ارزيابي آموزشي- پژوهشي و مصاحبه
ثبت نام الكترونيكي و بارگذاری مدارک معرفي شدگان آزمون دكتري سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه تهران جهت ارزيابي آموزشي- پژوهشي و مصاحبه
آغاز ثبت نام كانديداهاي شوراي صنفي دانشجويي
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد
ثبت نام كانديداهاي شوراي صنفي دانشجويي آغاز شد
آغاز ثبت نام كانديداهاي شوراي صنفي دانشجويي
ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی با حضور کارآفرینان برجسته کشور برگزار شد.
۱۳۹۸ شنبه ۱۱ خرداد
ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی با حضور کارآفرینان برجسته کشور برگزار شد.
ضیافت افطار دانشکده کارآفرینی با حضور کارآفرینان برجسته کشور برگزار شد.
ااطلاعیه خوابگاه و امور تغذیه در ایام امتحانات نیم سال دوم تحصیلی 98-97
۱۳۹۸ سه شنبه ۷ خرداد
اطلاعیه خوابگاه و امور تغذیه در ایام امتحانات نیم سال دوم تحصیلی 98-97
ااطلاعیه خوابگاه و امور تغذیه در ایام امتحانات نیم سال دوم تحصیلی 98-97
رویداد "تجربه ناتمام " از زبان کارآفرینان مطرح کشور
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
داستان های شکست را از زبان کارآفرینان مطرح کشور می شنویم.
رویداد "تجربه ناتمام " از زبان کارآفرینان مطرح کشور
دوره شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار برای کارآفرینان برگزار می شود.
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
دوره شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار برای کارآفرینان برگزار می شود.
دوره شبیه سازی فرآیندهای کسب و کار برای کارآفرینان برگزار می شود.
کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل های آماری پایان نامه با استفاده از پایتان
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل های آماری پایان نامه با استفاده از پایتان 9 خرداد 98 برگزار می شود.
کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل های آماری پایان نامه با استفاده از پایتان
سمینار معرفی دوره کهاد در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
سمینار معرفی دوره کهاد روز سه شنبه 31 اردیبهشت 98 در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.
سمینار معرفی دوره کهاد در پردیس هنرهای زیبا برگزار شد.