۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 6:52 بوقت تهران

 

مدیر گروه

 

دکتر کامبیز طالبی
درجه علمي: استاد
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت صنعتي از دانشگاه پونا هندوستان
سمت: -
پست الكترونيک: 
ktalebi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119228
رزومه

 

 


 

دکتر محمود احمد پور دارياني

درجه علمي: دانشيار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت منابع انساني از دانشگاه تربيت مدرس
سمت: -
پست الكترونیک:  ahmadpor@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119235

رزومه
 

دکتر امیر اخلاصی
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت از دانشگاه تهران
سمت: -
پست الكترونيک: amekhlassi@ut.ac.ir

شماره تماس: 88225045
 
رزومه
کتب تألیفی و ترجمه

 

دکتر نرگس ایمانی پور
درجه علمي: دانشيار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس
سمت: -
پست الكترونيک:  
nimanip@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119227
رزومه

 

دکتر هستي چيت سازان
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت مالی از دانشگاه تهران
سمت: -
پست الكترونيک:  chitsazan@ut.ac.ir
شماره تماس:61119328
وبگاه      رزومه
کتب تألیفی و ترجمه

 

 

دکتر غلامحسین حسيني نيا
درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري کشاورزی- آموزش و ترویج از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سمت: رئیس دانشکده
پست الكترونيک: 
hosseininia@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119228
رزومه

 

 

 

دکتر علي داوري
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت منابع انساني از دانشگاه علامه طباطبایی
سمت: معاون اداری و مالی دانشکده
پست الكترونيک: 
ali_davari@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119225
رزومه

 

 

دکتر سيد مجتبي سجادي
درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير
سمت: رييس مرکز کامپیوتر و کتابخانه
پست الكترونيک: msajadi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119226
وبگاه      رزومه

 

 

 

 

دکتر حسين صادقي
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
سمت: -
پست الكترونيک: 
hosadeghi@ut.ac.ir
شماره تماس:  
رزومه

 

 

دکتر رضا محمد کاظمی
درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت و برنامه ریزی- تربیت بدنی از دانشگاه تربيت معلم
سمت: -
پست الكترونيک:  
r_mkazemi@ut.ac.ir 
شماره تماس: 61119243-88225001
وبگاه      رزومه

کتب تالیفی و ترجمه

 

 

 

 

دکتر طيبه نيک رفتار
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري سياستگذاري عمومي از دانشگاه تهران
سمت: -
پست الكترونيک: 
nikraftar@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119328
وبگاه      رزومه

 

 

دکتر جهانگير يدالهي فارسي 
درجه علمي: 
دانشيار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران
سمت: -
پست الكترونيک:  jfarsi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119232
رزومه

 

دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی
درجه علمي: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري جامعه شناسی از دانشگاه تهران
سمت: -
پست الكترونيک: gsalami@ut.ac.ir
شماره تماس: 
رزومه

 

 

 محورها و برنامه های پژوهشی اعضای هیأت   علمی - گروه کسب و کار