۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:37 بوقت تهران

 

 

مدیر گروه

دکتر مرتضی اکبری
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسی آموزش کشاورزی از دانشگاه تهران
سمت:-
پست الكترونيک:  
mortezaakbari@ut.ac.ir
 شماره تماس: 88225003
وبگاه      رزومه

 

 


 

دکتر علي مبيني دهكردي
درجه علمي: دانشيار
مدرك تحصيلي:دکتری علوم دفاعی استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی

سمت:

پست الكترونيک:mobini@ut.ac.ir
شماره تماس:  61119338
رزومه

 

دکتر سید رضا حجازی
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی شریف
سمت: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پست الكترونيک:  rehejazi@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119344
رزومه

 

دکتر آيت اله مميز
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمت:-
پست الكترونيک:  
amomayez@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119344
رزومه

 

دکتر محمد رضا ميگون پوری
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي: دكتري نانو مكانيك از دانشگاه تهران
سمت:-
پست الكترونيک:  
meigounpoory@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119349
رزومه

دکتر ابوالقاسم عربيون 
درجه علمي: 
دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسي توسعه از دانشگاه تهران
سمت: رييس پژوهشكده سياست گذاري و توسعه كارآفريني دانشگاه تهران
پست الكترونيک:  arabiun@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119334
رزومه
  دکتر ناصر معصومی
درجه علمي: استاد
مدرك تحصيلي: دكتري برق و کامپیوتر از دانشگاه واترلو
سمت:مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران
پست الكترونيک:  
nmasoumi@ut.ac.ir
شماره تماس: 
رزومه