۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:54 بوقت تهران

 

مدیر گروه

 

دکتر مهران رضواني
درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري بازاريابي بين الملل از دانشگاه تربيت مدرس
سمت: -
پست الكترونیک:  
m.rezvani@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119225
رزومه

کتب تالیفی و ترجمه

 


 

دکتر محمد حسن مباركي

درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دکتری مدیریت رفتار از سازمانی دانشگاه تربیت مدرس
سمت: معاون پژوهشی
پست الكترونیک:  
mhmobaraki@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119333
وبگاه      رزومه

 

 

دکتر بابک ضیاء 
درجه علمي: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري کارآفرینی از 
Putra Business School, UPM
سمت: مشاور رئیس دانشکده کارآفرینی در امور بین الملل
پست الكترونیک:  bziyae@ut.ac.ir
شماره تماس:61119350
رزومه

دکتر بهروز زارعي
درجه علمي: دانشيار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت سيستم ها از دانشگاه لنكستر انگلستان
سمت: -
پست الكترونیک:  
bzarei@ut.ac.ir
شماره تماس:  61119346
وبگاه      رزومه

 

دکتر محمدرضا زالی
درجه علمي: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران
سمت: -
پست الكترونیک:  mrzali@ut.ac.ir
شماره تماس:61119331
وبگاه      رزومه

دکتر نادر سیدامیری
درجه علمي: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران
سمت: مدیر دفتر دوره های MBA و DBA
پست الكترونیک:  nadersa@ut.ac.ir
شماره تماس:-
رزومه

 

 

دکتر حمید پاداش
درجه علمي: استاديار
مدرك تحصيلي:دكتري علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
 
سمت: -
پست الكترونیک: padash@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119397
رزومه

      

دکتر کمال سخدری
درجه علمي: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت کارآفرینی از دانشگاه صنعتی کوئینزلند، استرالیا 
سمت: -
پست الكترونیک:  kasakhdari@ut.ac.ir
شماره تماس:61119349

رزومه