۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان ساعت : 15:15 بوقت تهران

 

 

 
   

هستی چیت سازان

 

درجه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

سمت: معاون مالی و اداری

گروه آموزشي: کسب و کار

پست الكترونیک:  chitsazan@ut.ac.ir

شماره تماس: 88339096

وبگاه      رزومه

کتب تألیفی و ترجمه