۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير ساعت : 5:52 بوقت تهران

 
   

غلامحسین حسینی نیا

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكترای کشاورزی-آموزش و آموزش و ترویج از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سمت: رييس دانشكده كارآفريني

گروه آموزشي: كسب و کار

پست الكترونيك:  hosseininia@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119231   

رزومه