۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:34 بوقت تهران

 
   

دکتر غلامحسین حسینی نیا

 

مرتبه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتری کشاورزی-آموزش و  ترویج
سمت: رييس دانشكده 

گروه آموزشي: كسب و کار

پست الكترونيك:  hosseininia@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119336   

رزومه

   
 

 


 
   

دکتر علی داوری

مرتبه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دكتري مديريت منابع انساني 

سمت: معاون مالی و اداری

گروه آموزشي: کسب و کار

پست الكترونیک:ali_davari@ut.ac.ir

شماره تماس: 88339096

 

   
 


 

 
   

دکتر سید رضا حجازی

مرتبه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی و علم مواد 

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه آموزشي: کارآفرینی فناورانه

پست الكترونیک:rehejazi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119344

رزومه

   
 


 

 
   

محمدحسن مبارکی

 

مرتبه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت رفتار سازمانی

سمت: معاون پژوهشی

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک:  mhmobaraki@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119333

وبگاه      رزومه