۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 0:48 بوقت تهران

 
   

محمدرضا زالی

 

مرتبه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتراي مديريت گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران

گروه آموزشي: كارآفريني سازماني

پست الكترونيك:  mrzali@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119250   

رزومه

   
 


 

 
   

سیدمصطفی رضوی

 

مرتبه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتراي مديريت از دانشگاه تهران

پست الكترونيك:  mrazavi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119331   

رزومه