دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
معرفی هیأت رئیسه

 
   

غلامحسین حسینی نیا

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكترای کشاورزی-آموزش و آموزش و ترویج از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سمت: رييس دانشكده كارآفريني

گروه آموزشي: كسب و کار

پست الكترونيك:  hosseininia@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119231   

رزومه

   
 

 


 
   

دکتر علی داوری

درجه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دكتري مديريت منابع انساني از دانشگاه علامه طباطبایی

سمت: معاون مالی و اداری

گروه آموزشي: کسب و کار

پست الكترونیک:ali_davari@ut.ac.ir

شماره تماس: 88339096

 

   
 


 

 
   

دکتر سید رضا حجازی

 

درجه علمي: استادیار

مدرك تحصيلي: دکتری مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی شریف

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه آموزشي: کارآفرینی فناورانه

پست الكترونیک:rehejazi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119344

رزومه

   
 


 

 
   

محمدحسن مبارکی

 

درجه علمي: دانشیار

مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس

سمت: معاون پژوهشی

گروه آموزشي: کارآفرینی سازمانی

پست الكترونیک:  mhmobaraki@ut.ac.ir

شماره تماس: 61119333

وبگاه      رزومه