دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
گروه توسعه کارآفرینی

 


   

دکتر محمد علی مرادی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری اقتصاد
محورهای مطالعاتی: 
سیاست های توسعه کارآفرینی برای تحقق اقتصاد دانش بنیان
سمت: مدیر گروه توسعه کارآفرینی
پست الكترونيك: 
mamoradi@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119347
وبگاه      رزومه
کتب تالیفی و ترجمه

       
   

دکتر زهرا آراستی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری علوم مدیریت
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی زنان، کارآفرینی اجتماعی، برنامه های آموزشی و ترویج کارآفرینی

پست الكترونيك: arasti@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119227
رزومه

       
    دکتر افسانه باقری
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی
محورهای مطالعاتی: 
توسعه­ شایستگی های کارآفرینانه در میان جوانان
پست الكترونيك:  af.bagheri@ut.ac.ir   
شماره تماس: 61119328
وبگاه   
 رزومه
     

 

    دکتر سعید جعفری مقدم
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی 
محورهای مطالعاتی: طراحی نظام ملی سیاستگذاری توسعه کارآفرینی

پست الكترونيك: smoghadam@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119244
وبگاه      رزومه
کتب تالیفی و ترجمه
    دکتر احسان چیت ساز
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی
محورهای مطالعاتی: شناسایی و توسعه شیوه های تأمین مالی کارآفرینانه 

سمت: معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، قائم مقام معاون برنامه ريزي و فناوري اطلاعات و مدير كل برنامه ريزي و تحول سازماني دانشگاه تهران
پست الكترونيك: chitsaz@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119225
رزومه
       
   

دکتر رضا زعفریان
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع 
محورهای مطالعاتی: کارآفرینی اجتماعی و سازمانی (نقش فناوری اطلاعات و شبکه ها)

سمت: معاون توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه
پست الكترونيك: 
rzaefarian@ut.ac.ir  

شماره تماس: 61119244
رزومه

       
    دکتر محمد عزیزی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت آموزش عالی 
محورهای مطالعاتی: توسعه کارآفرینی در ابعاد فردی، سازمانی و محیطی 

پست الكترونيك: m_azizi@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119338
وبگاه      رزومه
کتب تالیفی و ترجمه
       
 

  دکتر قنبر محمدی الیاسی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت سیستم - منابع انسانی 
محورهای مطالعاتی: توسعه انسانی از دیدگاه کارآفرینی: چگونگی یادگیری و توسعه کارآفرینان و مدیران 

پست الكترونيك: elyasi@ut.ac.ir  
شماره تماس: 61119226
 
       

 


معرفی گروه توسعه کارآفرینی

 
امروزه گرایش گسترده ­ای در کشورهای مختلف جهان به آموزش کارآفرینی ایجاد شده و دولت‌ها را بر آن داشته تا با طراحی سیاست‌های کارآمد و مؤثر، رشد و توسعه کسب­ و کارهای کارآفرینانه را هدف‌گذاری کنند و از این طریق بخشی از چالش‌های کشور را نظیر بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین، رشد بهره‌وری نازل، توزیع نامتعادل درآمدها و تورم بالا را حل کنند. در این فرآیند، تربیت مربی کارآفرینی برای ارائه آموزش و مشاوره تخصصی به کسب­ وکارهای کارآفرینانه، زمینه‌ساز رشد و توسعه برای دستیابی به جامعه کارآفرینانه است.   

گروه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران فعالیت خود را از بدو تأسیس دانشکده آغاز کرده است. هدف گروه توسعه، تربیت سرمایه انسانی برای تأثیرگذاری در کشور با محوریت رشد و توسعه فعالیت­های کارآفرینی در بخش­های مختلف است. ارتقای روحیه کارآفرینانه در حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی و توسعه فعالیت­های کارآفرینی همراه با تلفیق نظریه و عمل در فهم و تفکر کارآفرینانه، بخشی از رویکردهای این گروه آموزشی را تشکیل می‌دهد. توسعه روح و کنش کارآفرینانه در قالب تربیت سرمایه انسانی برای تأمین اعضاي هيأت علمي موردنیاز دانشگاه­ها و تأمين سرمایه انساني متخصص برای امور تدريس، پژوهش، مشاوره و سیاست‌گذاری توسعه کارآفريني برای ارائه خدمات به بخش خصوصي, بخش دولتی، بخش عمومي و بخش خدمات عام‌المنفعه شکل می­ گیرد.

گروه توسعه کارآفرینی از سال 1386 آموزش کارآفرینی را در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در سه گرایش توسعه، بخش عمومی و آموزش و ترویج عرضه می­کند. علاوه بر آن، از سال 1390 آموزش کارآفرینی در دوره تحصیلی دکتری نیز ارائه می­شود. در حال حاضر گروه توسعه در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری در گرایش­ توسعه دانشجو می­پذیرد و در چارچوب بازنگری رشته­ها و گرایش­ها، گرایش­های این گروه به دو رشته در هر دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر اصلاح‌شده است که در آینده نزدیک دانشجو پذیرفته خواهد شد:

·        سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی با دو گرایش سیاست‌گذاری بخش عمومی و سیاست‌گذاری صنعتی

·        تربیت مربی کسب‌وکار با دو گرایش تربیت مربی کسب‌وکار نوپا و تربیت مربی توسعه کسب‌وکار

 

مشخصات دوره کارشناسی ارشد

طول دوره و شکل نظام

ضوابط آموزشي دوره کارشناسي ارشد این رشته‌ها طبق آيين­ نامه ­هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال معادل 4 نيمسال منظور شده است. شایان‌ ذکر است اين دوره در چارچوب نظام آموزشی‌ترمی- واحدي اجرا مي­شود.

شرايط پذیرش دانشجو

·   داشتن حداقل گواهينامه کارشناسي موردقبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در رشته­های مدیریت، اقتصاد، جامعه­ شناسی و علوم اجتماعی

·   عدم اشتغال به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي ديگر

·   قبولی در آزمون کتبی سازمان سنجش آموزش کشور


 

مشخصات دوره دکتری

طول دوره و شکل نظام

ضوابط آموزشي دوره و دکتری این رشته‌ها طبق آيين ­نامه ­هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. طول دوره دکتری 4 سال معادل 8 نيمسال تحصيلي که 4 نيمسال آن براي آموزش و آزمون جامع و 4 نيمسال براي گذراندن رساله منظور شده است. شایان‌ذکر است اين دوره در چارچوب نظام آموزشی‌ترمی- واحدي اجرا مي­شود.

شرايط پذیرش دانشجو

·   داشتن حداقل گواهينامه کارشناسي ارشد مورد قبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در رشته­های مدیریت، اقتصاد، جامعه­شناسی و علوم اجتماعی

·   عدم اشتغال به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي ديگر

·   قبولی در آزمون کتبی سازمان سنجش

·   قبولی در مصاحبه و آزمون تخصصی دانشکده

 

معرفی رشته سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی

سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی بر رویکرد انتقال از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش­ بنیان از طریق توسعه فعالیت­های کارآفرینی استوار است. این رویکرد درصدد است با طراحی سیاست­های کارآمد و مؤثر، از ظرفیت­های و فرصت‌های ملی و بین‌المللی برای دستیابی به توسعه پایدار، استفاده حداکثری کند. در همین راستا، هدف این رشته تربیت كارشناس و طراح سیاست‌های توسعه كارآفريني با رویکرد دستیابی به توسعه پایدار کشور است. دانش‌آموختگان این رشته قادرند در سطوح مختلف بخش، کلان، منطقه، ملی و بین­المللی به‌ طراحی، تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌های توسعه کارآفرینی بپردازند و تدابیر مؤثری در قالب سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی باهدف دستیابی به جامعه کارآفرینانه اتخاذ نمایند. در همین چارچوب، سیاست­هایی طراحی خواهد شد که به توسعه کسب‌وکارهای کارآفرینانه در سطوح ملی و منطقه­ای منجر خواهد شد و طی آن از ظرفیت­های عظیم بالفعل و بالقوه کشور در جهت ارتقای تولید و توزیع درآمد بهره­ برداری خواهد شد.

در حوزه سیاست‌گذاری، دستیابی به تعمیق تفکری پارادایمی و سیستمی مطمح نظر است. ارتقای آگاهی دانش‌آموختگان این رشته در خصوص مبانی فلسفی و مبانی زمینه‌ای کشور در تولید و به‌کارگیری نظریه ­ها، یکی از رویکردهای حاکم بر این رشته را تشکیل می­دهد و طی آن، شناخت و ترکیب سیاست‌های آموزشی، سیاست‌های نوآوری، سیاست‌های مالی، سیاست‌های نهادی و سیاست‌های توسعه فرصت به‌عنوان هسته اصلی آن، حاصل می­شود. همگرایی و ترکیب این سیاست­ها با سایر سیاست­های کلان، بخشی از اهداف آموزشی این دوره را تشکیل می­دهد. انتظار می‌رود دانش‌آموختگان این رشته با توجه به حوزه­های تخصصی سیاست‌گذاری در محورهای فوق، قادر باشند در آینده شغلی خود با طی فرآیند منطقی سیاست‌گذاری به‌صورت حرفه­ای، تخصص پیدا کنند و در دنیای واقعی برحسب مبانی، اصول و نظریه­های سیاست‌گذاری که طی این دوره آموزش می­بینند، در نظام سیاست‌گذاری، پژوهشی و آموزشی کشور؛ به فعالیت ­بپردازند.   

شایان‌ذکر است دانش‌آموختگان این رشته برحسب علاقه­ ای که دارند قادر خواهند بود دریکی از دو حوزه گرایش این رشته تخصص کسب کنند. این دو گرایش عبارت‌اند از: سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی با گرایش سیاست‌گذاری بخش عمومی و همچنین سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی با گرایش سیاست‌گذاری صنعتی.
 

معرفی رشته تربیت مربی کسب‌وکار

رویکرد این رشته، پرورش افراد با توانمندی‏های مربی‌گری و مشاوره در ایجاد کسب‌وکارهای نوپا و توسعه کسب‌وکارها است. مربی کسب‌وکار به افرادی گفته می­شود که از توانمندی‌های لازم برای برقراری ارتباط با علاقه­ مندان به ایجاد کسب‌وکارهای نوپا و یا مالکان و مدیران کسب‌وکارهای متداول برخوردار هستند و از طریق روابط اثربخش خود با آن‌ها، تلاش می­کنند مهارت­های لازم را برای ایجاد و یا توسعه کسب‌وکارها در آن‌ها تقویت کنند.  

هدف اصلی این دوره گرایش پرورش شایستگی‌های لازم در افراد علاقه­مند به مشاوره و مربی‌گری در کسب‌وکارهای نوپا و یا کسب‌ وکارهای بزرگ است و طی آن شایستگی‌های شناسایی و حل مسئله، ارائه مشاوره معطوف به حل مسئله، کمک به تغییر رفتارها و توسعه مهارت‌ها در مدیران و مالکان کسب‌وکارهای نوپا  و موجود بزرگ توسعه پیدا می­کند.

 

محورها و برنامه های پژوهشی اعضای هیأت  علمی - گروه توسعه کارآفرینی