دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
جلسه کمیسیون علوم رفتاری دانشگاه تهران در دانشکده برگزار شد.
جلسه کمیسیون علوم رفتاری دانشگاه تهران به میزبانی دانشکده کارآفرینی روز شنبه 14 مهر ماه برگزار گردید.

 

جلسه کمیسیون علوم رفتاری دانشگاه تهران به میزبانی دانشکده کارآفرینی روز شنبه 14 مهر ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور روسای دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری و با ریاست دکتر حسین عباسی نژاد، رئیس دانشکده اقتصاد برگزار شد، بازنگری برنامه های درسی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و راه اندازی رشته های بین رشته ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه آقایان دکتر زارعی متین، رئیس دانشکده مدیریت و حسابدرای پردیس فارابی، دکتر ملیحه شیانی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه، دکتر رضا رجبی، رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر اعتمادی فر، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و دکتر الهه حجازی حضور داشتند.