دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حضور هیأت دانشگاهی پکن در دانشکده کارآفرینی
حضور هیأت دانشگاهی پکن در دانشکده کارآفرینی

پیرو رایزنیهای قبلی با دانشگاه پکن و حضور سال گذشته معاون business school  مربوطه و هیات همراه در دانشکده، امسال نیز نماینده ایشان به همراه جمعی از دانشجویان کارآفرین چینی در تاریخ 10 دی ماه 97 جهت اعلام آمادگی برای همکاریهای مشترک در دانشکده حاضر شدند. در این جلسه که با حضور دانشجویان کلاس طرح کسب و کار دکترممیز و سایر علاقمندان برگزار شد آقای دکتر حسینی نیا رییس محترم دانشکده نیز در سخنانی علاقمندی طرف ایرانی را برای گسترش روابط اعلام داشتند.