دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حضور دکتر علی رضا نبی، کارآفرین خیر و برجسته کشور در دانشکده کارآفرینی
در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان دانشکده با کارآفرینان برجسته ملی، ظهر روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه، دکتر علی رضا نبی، کارآفرین خیر و بنیانگذار گروه کارخانجات زیتون آرشیا، در دانشکده حضور یافت

در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان دانشکده با کارآفرینان برجسته ملی، ظهر روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه، دکتر علی رضا نبی، کارآفرین خیر و بنیانگذار گروه کارخانجات زیتون آرشیا، در دانشکده حضور یافت و  در میان دانشجویان و اعضای هیأت علمی به سخنرانی پرداخت. 

دکتر نبی، با تشریح فعالیت های اثرگذار خود در حوزه کارآفرینی از چگونگی تصمیم گیری و رفتار یک کارآفرین برای دانشجویان سخن گفت.

دکتر نبی که هم اکنون یکی از بزرگترین کارآفرینان و صادرکنندگان در حوزه صنایع غذایی می باشد، شرط استخدام در کارخانه خود را سوء پیشینه قرار داده است. مجرمان و زندانیان غیرعمد، زنان سرپرست خانوار و معتادان بهبود یافته پرسنل کارخانه آرشیا را تشکیل می دهند.