دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کارگاه های تخصصی مقاله نویسی ویژه دانشجویان و اساتید برگزار شد.
کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه دانشجویان ارشد و دکتری مرداد ماه سال جاری برگزار شد.

کارگاه تخصصی مقاله نویسی ویژه دانشجویان ارشد  و دکتری در تاریخ های 13، 15 و 17 مرداد ماه و کارگاه روش های نوین در تحقیقات دانشگاهی ویژه اساتید در تاریخ 20 مرداد ماه 1398 با حضور اساتید برجسته خارجی، دکتر پانته آ فرودی استاد دانشگاه میدلسکس انگلستان و  دکتر علیرضا نظریان استاد دانشگاه رهامپتون به همت دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این کارگاه ها، شرکت کندگان اقدام به نگارش یک مقاله و ثبت آن در یک مجله معتبر نمودند که مورد استقبال دانشجویان و اساتید دانشکده قرار گرفت.

در انتهای کارگاه چهارم از زحمات این دو استاد تقدیر و تشکر شد و جمعی از اساتید دانشکده لوح یاد بود و مدالیوم دانشگاه تهران را تقدیم این اساتید کردند.