دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ارتقای عضو هیأت علمی دانشکده به رتبه دانشیاری
ارتقای عضو هیأت علمی دانشکده به رتبه دانشیاری

سرکار خانم دکتر طیبه نیک رفتار

 

با سلام 

 

ارتقاء سرکار عالی را از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. از پیشگاه آن یگانه، استمرار پیشرفت شما را مسئلت می داریم.

 

روابط عمومی دانشکده کارآفرینی